MISSIE EN VISIE

 

Gevoed door opleidingen tuin- en landschapsarchitectuur alsmede door ervaringen, beeldhouwen we met planten voor een mooiere leefwereld dichtbij of verderaf.

Het vasthouden en het verbeteren van de unieke signatuur hebben wij ons ten doel gesteld.

Met waarden als anders durven zijn en denken, creatief sterk, met oog voor detail en enthousiasme ontwerpen we tuinen en worden (landschappelijke) buitenruimtes vormgegeven.