AANPAK/WERKWIJZE

Tuinen creëren met Tuinarchitectenburo Arend Jan van der Horst:

U bent uniek en daarom is uw project dat ook. Plan van aanpak is maatwerk wat maakt dat we slechts globale omschrijving van de tot het tuinarchitectonische proces behorende stappen kunnen voorleggen.

 • Bij het eerste vrijblijvende bezoek wordt de huidige situatie bekeken en de uitgangspunten besproken.
 • Hierop volgend leggen wij plan van aanpak voor en wordt inzicht gegeven in de bij onze creatieve bemoeienis behorende kosten.
 • Na akkoord is het basisplan op schaal de eerste stap om vervolgens het aanwezige in te meten / te inventariseren.
 • Visieschetsen en aanvullende schetsvoorstellen worden aan u gepresenteerd inclusief toelichting van de achterliggende gedachten.
 • Stapsgewijs en in overleg komen we via verfijning van de schetsen tot het voorlopige ontwerp (VO).
 • Steeds verdere afstemming op uw persoonlijke wensen en gebruiken brengt ons tot het definitieve ontwerp (DO) inclusief materialisatie.
 • Zodra lijnen en functie indeling vast liggen, richten wij ons op de groene invulling om via concept te komen tot definitief beplantingsplan.
 • Ten aanzien van de realisatie kunnen wij adviseren welke uitvoerende partij het beste (eventueel onder ons toezicht) voor de uitvoering kan worden ingeschakeld.
 • Verdere technische detaillering naar bestekmatige uitwerkingen kan ons advies zijn bijvoorbeeld als u bij meerdere partijen offerte wilt aanvragen.
 • Tijdens de periode van uitvoering kunnen wij als aanspreekpunt fungeren en zorg dragen voor bewaking van de kwaliteit en het eindbeeld.
 • Gedurende het groeiproces van de tuin kan van tijd tot tijd overleg plaatsvinden om zodoende het geheel op juiste wijze in balans te houden.

Tuinarchitectuur is (een) kunst.