DISCLAIMER


Tuinarchitectenburo Arend Jan van der Horst sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Tuinarchitectenburo Arend Jan van der Horst is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

De inhoud van deze website is door Tuinarchitectenburo Arend Jan van der Horst met de grootst mogelijke zorg samengesteld en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Ook is Tuinarchitectenburo Arend Jan van der Horst niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van content of delen van deze website maken inbreuk op intellectuele rechten. Het gebruik van getoonde content of delen daarvan is uitsluitende toegestaan na expliciete en schriftelijke toestemming van Tuinarchitectenburo Arend Jan van der Horst.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.