GESTILEERD ARCHITECTONISCH

Het als architectonisch ervaren
door gebruikmaking van
gestileerde vormentaal