ROMANTISCHE WEELDE

Het als weelderig ervaren
door romantische composities
van planten